ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Μουσικά Σύνολα – Workshops

Τα Μουσικά Σύνολα αποτελούν για το Ωδείο Μουσικής Πράξης σημαντική εκπαιδευτική λειτουργία και αντικατοπτρίζουν τις βασικές φιλοσοφίες της Σχολής:

– Ο σπουδαστής πρέπει άμεσα να εφαρμόζει στη πράξη αυτά που μαθαίνει στο μάθημα. Έτσι οι γνώσεις αφομοιώνονται πολύ πιο εύκολα.

– Μέσα από τη συντροφικότητα, τον υγιή ανταγωνισμό και την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων αναδεικνύεται το ταλέντο του γρηγορότερα, ευκολότερα και κυρίως πιο ευχάριστα από τη μοναχική μελέτη στο σπίτι.
 

Έχοντας πολυετή εμπειρία από το 2000 που ξεκίνησαν συστηματικά, σήμερα λειτουργούν τα εξής Μουσικά Σύνολα: