Το Ωδείο Μουσική Πράξη προσφέρει 4 πλήρεις ετήσιες υποτροφίες για το τμήμα των Drums .
Οι υποτροφίες συμπεριλαμβάνουν ιδιαίτερο μάθημα, συμμετοχή σε τμήμα θεωρίας, μουσικό σύνολο (εφ΄όσον υπάρχει το επίπεδο) και συμμετοχή στις ετήσιες εξετάσεις του Ωδείου.
Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα επίπεδα του οργάνου (συμπεριλαμβανομένων αρχαρίων) και απευθύνονται σε νέους σπουδαστές έως 22 ετών.
Η επιλογή θα γίνει κατόπιν συνέντευξης και ακροάσεων από επιτροπή του Ωδείου.
Πληροφορίες και όροι συμμετοχής στην Γραμματεία του Ωδείου έως 31 Ιανουαρίου 2020
τηλ. 210-9213135, e-mail :info@musicalpraxis.gr

Leave a Reply