ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ

Το “Ανοιχτό Μάθημα Πιάνου” είναι ένα σεμιναριακό μάθημα που απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες μαθητές ανεξαρτήτως πιανιστικού επιπέδου και σε όλους τους μικρότερους μαθητές επιπέδου μέσης σχολής και άνω.
Πραγματοποιείται μια φορά το μήνα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 η ημέρα θα είναι Παρασκευή και ώρα 19.00 – 21.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ωδείου.
Το ανοιχτό μάθημα πιάνου επιδιώκει τα εξής:
– Να συμβάλει στην προαγωγή της δημιουργικότητας, προσφέροντας δυνατότητες για αυτοέκφραση, ερμηνεία και σκηνική παρουσία.
– Να παρέχει γνώσεις (μαθαίνω να αντιδρώ σωστά επί σκηνής, να διορθώνω και να διαχειρίζομαι το άγχος μου) μέσα από βιωματικές εμπειρίες.
– Να συμβάλει στην ανάπτυξη της αισθητικής κρίσης και ευαισθησίας των μαθητών, παρέχοντας τους ευκαιρίες για να αξιολογήσουν την δουλειά τους και την δουλειά των
άλλων.
– Να παρέχει την δυνατότητα στους μαθητές να κοινωνικοποιηθούν, να αναπτύξουν
δεξιότητες συνεργασίας, να αλληλεπιδρούν και να σέβονται τους άλλους.
– Να παρέχει κίνητρο για καλύτερη πλαισίωση και προετοιμασία του εαυτού τους αλλά και
των έργων που ερμηνεύουν.
Η μουσική, ως μια μοναδική μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας, έχει την δύναμη να επιδρά
στον τρόπο που οι μαθητές αισθάνονται, σκέφτονται και δρουν και μπορεί να μεταδώσει
ιδέες και συναισθήματα μέσω του ήχου.
Σκοπός του νέου αυτού μαθήματος είναι η μουσική ανάπτυξη των μαθητών μέσα από
εμπειρίες, οι οποίες εδραιώνουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις στάσεις και τις
συμπεριφορές τους, έτσι ώστε τόσο με την ενεργητική τους συμμετοχή ως ακροατές αλλά
και ως εκτελεστές να επικοινωνούν μέσω της μουσικής.
Το “Ανοιχτό Μάθημα Πιάνου” διοργανώνουν και συντονίζουν οι πιανίστες Κατερίνα Γρηγοριάδου και Παναγιώτης Κραμπής.