Κλασικά Κρουστά

Αρχική 5 Τμήματα 5 Κλασικό 5 Κλασικά Κρουστά

Το Πρόγραμμα Σπουδών στα πνευστά εναρμονίζεται πλήρως με το Πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Διδάσκοντες καθηγητές

Τρανουδάκης Μαρίνος

Κρουστά

Κλασικό Τμήμα

Το Κλασικό Τμήμα του Ωδείου Μουσική Πράξη, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, έχει αναπροσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, βασιζόμενο κυρίως στη συνεργασία με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους και με σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις.