ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ

Το Πρόγραμμα Σπουδών στα Κλασσικά Κρουστά εναρμονίζεται πλήρως με το Πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού

Διδάσκουν: