ΜΟΝΤΕΡΝΟ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα σπουδών σε όλους τους τομείς της σύγχρονης μουσικής. Οι σπουδές βασίζονται στο συνδυασμό εξειδίκευσης (εξατομικευμένης διδασκαλίας) με την δυνατότητα εξάσκησης και σύμπραξης σε μουσικά σχήματα σπουδαστών της σχολής καθώς και τη συμμετοχή σε σεμινάρια και workshops από διακεκριμένους μουσικούς.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε νέους ή και προχωρημένους μαθητές αλλά ακόμη και σε αυτούς που απλά επιθυμούν την έκφραση μέσα από ένα μουσικό όργανο ή τη συμμετοχή σε μουσικό σύνολο η στυλ (Rock, Latin, Jazz, Funk, αυτοσχεδιασμό κ.λ.π). Στο διδακτικό δυναμικό του Ωδείου συμπεριλαμβάνονται μερικοί από τους καλύτερα καταρτισμένους επαγγελματίες μουσικούς, που συμμετέχουν ενεργά στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Επίσης από τη χρονιά 2001-2002 το ωδείο συνεργάζεται με το Registry of Guitar Tutors, του London College of Music, δίνοντας τη δυνατότητα ευρωπαϊκής πιστοποίησης στους αποφοίτους , κατόπιν εξετάσεων.

Τμήματα