ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΑΣΟ

Οι σπουδές στο ηλ. μπάσο χωρίζονται σε:

1. βασικό – τέσσερα επίπεδα
2. επαγγελματικό – teaching και/ή performance diploma

Διδάσκονται:

  • τεχνικές οργάνου (finger/slap/fretless/tap/pick/mute κα)
  • όλα τα στυλ (blues, jazz, funk, rock, fusion, progressive, HM, latin, reggae, soul) με έμφαση στο μουσικό προσανατολισμό του σπουδαστή
  • groove playing / lock with the drummer
  • improvisation
  • ear training / transcription
  • tab & score reading, chord chart reading
  • στήσιμο σε μπάντα /studio/live gig
  • προετοιμασία για εξετάσεις RGT/LCM & Teaching Diploma
  • επαγγελματικός προσανατολισμός

Διδάσκουν: