ΠΛΗΚΤΡΑ

Οι σπουδές στα πλήκρα χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα

  • όλα τα στυλ με έμφαση στο μουσικό προσανατολισμό του σπουδαστή
  • comping rhythm playing
  • improvisation
  • εξειδίκευμενοι καθηγητές για rock-blues organ, pop/rock/funk keys, jazz piano

Jazz Πιάνο:

  • Τέσσερα επίπεδα
  • τεχνική οργάνου
  • sight reading το πιάνο στη jazz (comping/solo/walking bass)
  • jazz αρμονία/voicings
  • jazz αυτοσχεδιασμός

Διδάσκουν: