ΠΝΕΥΣΤΑ

JAZZ ΣΑΞΟΦΩΝΟ / ΤΡΟΜΠΕΤΑ / ΤΡΟΜΠΟΝΙ

Οι σπουδές των τζαζ πνευστών χωρίζονται σε πέντε επίπεδα.

Διδάσκονται:

  • τεχνική οργάνου (αναπνοή-παραγωγή του ήχου, άρθρωση, χειρισμός κ.α.)
  • Ρεπερτόριο
  • Phrasing
  • ρυθμική αγωγή, swing
  • αυτοσχεδιασμός
  • score reading, chord chart reading
  • στήσιμο σε μπάντα /studio/live gig – επαγγελματικός προσανατολισμός

Διδάσκουν: