ΟΥΤΙ

Διδάσκονται:
α) τεχνικές οργάνου (στάση σώματος, κράτημα πένας, ασκήσεις κα)
β) Ρεπερτόριο απο τις περιοχές στις οποίες χρησιμοποιείται το όργανο εντός κι εκτός Ελλάδας αλλά
και σύγχρονες συνθέσεις
γ) Διάβασμα και γράψιμο παρτιτούρας ανατολικής μουσικής
δ) αυτοσχεδιασμός
ε) εφαρμογή των ανατολικών μουσικών τρόπων(μακάμ)
στ) ρόλος του οργάνου σε ορχήστρα

 

Διδάσκει: