ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Το εργαστήριο «Θεωρία της Ανατολικής Μουσικής» επιδιώκει να εξετάσει και να αναλύσει τα θεωρητικά μουσικά συστήματα που περιγράφουν τις τροπικές μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου.
Θα ανιχνεύσει τα κοινά σημεία μεταξύ της Αραβικής και Περσικής μουσικής, της μουσικής της Πόλης, των λαϊκών μουσικών παραδόσεων των γειτόνων χωρών αλλά και του ρεμπέτικου και της βυζαντινής μουσικής.
Απευθύνεται σε σπουδαστές όλων των κατευθύνσεων που έχουν «μεράκι» να εμβαθύνουν θεωρητικά και πρακτικά σε ένα διευρυμένο ρεπερτόριο «Ανατολικής» μουσικής.
Το μάθημα χωρίζεται σε 4 επίπεδα η ύλη των οποίων ενδεικτικά
διαμορφώνεται ως εξής:
Α’ επίπεδο
Εισαγωγή στη θεωρία της τροπικής μουσικής
 Μικροδιαστήματα στον τόνο
 Αλλοιώσεις μικροδιαστημάτων
 Βασικά και δευτερεύοντα 3χορδα-4χορδα-5χορδα
 Τα γένη των τρόπων
 Βασικοί τρόποι (Ραστ, Ουσάκ, Χουσεϊνί, Χιτζάζ, Ουζάλ, Χιτζάζ
Χουμαγιούν, Ζιργκιουλελί Χιτζάζ,Κιουρντί,Μπουσελίκ, Τσαργκιάχ,)
 Θεωρητική προσέγγιση- ανάλυση και ερμηνεία ρεπερτορίου
 Εξοικείωση με ακουστικά παραδείγματα και αναγνώριση των τρόπων σε αυτά.
Β΄ επίπεδο:
«Σύνθετοι» ή «Μικτοί» τρόποι.
 (Καρτσιγιάρ, Σουζινάκ , Νεβά, Μπεγιάτι, Σαμπάχ, Μπεστενιγκιάρ
Σεγκιάχ, Χουζάμ, Νιχαβέντ, Νικρίζ, Νεβεσέρ)
Γ΄ επίπεδο:
«Οικογένειες μακαμιών»

Δ΄ επίπεδο:
«Μεταφερμένοι» τρόποι.
 (Ατζέμ Ασιράν, Φεραχφεζά, Φεραχνάκ, Χιτζασκάρ, Κιουρντιλί
Χιτζασκάρ, Εβίτζαρα, Σεντ αραμπάν)
Το εργαστήριο είναι ομαδικό και έχει διάρκεια 60΄ την εβδομάδα
(ανά επίπεδο) σε ετήσιο κύκλο μαθημάτων.

Διδάσκει: Αχιλλέας Τίγκας