ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ
Διπλωματούχος κλασσικής κιθάρας με Άριστα Παμψηφεί (Ελληνικό Ωδείο)
Κάτοχος πτυχίου Φούγκας με Άριστα Παμψηφεί (Ωδείο Αναγέννηση).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Διάφορες συμμετοχές σε συμφωνικά έργα, σύνθεση μουσικής για ταινίες, μουσική για θέατρο.
Καθηγητής Μουσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από το 1995 έως και σήμερα διδάσκει στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Από το 2005 έως και σήμερα διδάσκει Ιστορία-Μορφολογία-Αρμονία καθώς και Κλασική Κιθάρα στο Ωδείο Μουσικής Πράξης.

ΕΙΔΙΚΑ PROJECTS
Συγγραφή οδηγού Εκπαίδευσης πάνω στον Εξπρεσιονισμό για βιβλία Μουσικής για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εκ μέρους του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου.

Συμμετοχή στην ανάπτυξη βιβλίων Μουσικής για τη Μέση Εκπαίδευση, ειδικά για τη μουσική μετά το 1960 και την εξέλιξη της ηλεκτρονικής μουσικής.