ΤΟ ΩΔΕΙΟ

Καλώς Ήλθατε στο ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ έχοντας από το 2000 εμπειρία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης έχει τη ευελιξία να αναπροσαρμόζει τα προγράμματα των σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, βασιζόμενο κυρίως στη συνεργασία με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους και με σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις.

Η κλασική παιδεία και η σύγχρονή μουσική συνυπάρχουν έτσι ώστε κάθε σπουδαστής να έχει πλουραλιστική επαφή με τα μουσικά πράγματα της εποχής μας.

ΤΟ ΩΔΕΙΟ