Το Ωδείο

Αρχική 5 Το Ωδείο

Το Ωδείο Μουσική Πράξη, έχοντας εμπειρία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, έχει τη ευελιξία να αναπροσαρμόζει τα προγράμματα των σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής.

Βασιζόμαστε κυρίως στη συνεργασία με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους και με σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις. Η κλασική παιδεία και η σύγχρονή μουσική συνυπάρχουν έτσι ώστε κάθε σπουδαστής να έχει πλουραλιστική επαφή με τα μουσικά πράγματα της εποχής μας.

Ποιοι είμαστε

Ο Χώρος μας

Συχνές Ερωτήσεις

Πτυχιούχοι Απόφοιτοι

Success Stories

Καθηγητές

Δείτε όλους τους καθηγητές του Ωδείου Μουσική Πράξη.