ΤΜΗΜΑΤΑ

Το Ωδείο Μουσικής Πράξης διδάσκει τις νέες γενιές των μουσικών για πάνω από μια δεκαετία…

Η κλασική παιδεία και η σύγχρονή μουσική συνυπάρχουν έτσι ώστε κάθε σπουδαστής να έχει πλουραλιστική επαφή με τα μουσικά πράγματα της εποχής μας.

Καλύπτουμε τις ανάγκες κάθε σπουδαστή, από το πρώτο επίπεδο σπουδών έως την πιστοποιημένη εξειδίκευση και την επαγγελματική αποκατάσταση.

ΤΜΗΜΑΤΑ