Πιστοποίηση Σπουδών Κλασικού Τμήματος

Αρχική 5 Οδηγός Σπουδών 5 Πιστοποίηση Σπουδών Κλασικού Τμήματος

Το Ωδείο Μουσική Πράξη εναρμονίζεται πλήρως με το Πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού όσον αφορά στις σπουδές των κλασικών μουσικών οργάνων και των ανώτερων θεωρητικών.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : ΥΠ.ΠΟ / 6442/28-2-02
ΦΕΚ: 273/Τβ/7-3-02

Το Ωδείο Μουσική Πράξη είναι αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα τμήματα των μουσικών οργάνων και των ανώτερων θεωρητικών μαθημάτων, η διδακτέα ύλη και οι τίτλοι σπουδών, πτυχία και διπλώματα που χορηγεί υπάγονται στον άμεσο έλεγχό του Υπουργείου.

Με είκοσι χρόνια εξειδίκευσης στη διδασκαλία, το Ωδείο Μουσική Πράξη βασίζεται σε καθηγητές διακεκριμένους στο αντικείμενό τους, με σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις.

Κλασικό Τμήμα

Το Κλασικό Τμήμα του Ωδείου Μουσική Πράξη, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, έχει αναπροσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, βασιζόμενο κυρίως στη συνεργασία με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους και με σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις.