ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : ΥΠ.ΠΟ / 6442/28-2-02
ΦΕΚ: 273/Τβ/7-3-02

Το Ωδείο Μουσικής Πράξης εναρμονίζεται πλήρως με το Πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού όσον αφορά στις σπουδές κλασικών οργάνων.