Οδηγός Σπουδών Μοντέρνου Τμήματος

Αρχική 5 Οδηγός Σπουδών 5 Οδηγός Σπουδών Μοντέρνου Τμήματος

Οι σπουδές στο Μοντέρνο Τμήμα περιλαμβάνουν 2 κύκλους σπουδών και επαγγελματικό τμήμα προετοιμασίας για διδασκαλία και απόκτηση διπλώματος.

Πρόγραμμα σπουδών:

• 1ο Κύκλος Σπουδών

• 2ο Κύκλος Σπουδών

• Επαγγελματικό Τμήμα Προετοιμασίας Teaching / Performance Diploma, διάρκειας 2 ετών

Για την απευθείας εισαγωγή στον 2ο Κύκλο Σπουδών ή στο Επαγγελματικό Τμήμα Προετοιμασίας Teaching / Performance προαπαιτείται Βεβαίωση Σπουδών από προηγούμενο Ωδείο ή ακρόαση και κατατακτήριες εξετάσεις.

Σύγχρονο Τμήμα

Οι σπουδές στο Σύγχρονο Τμήμα του Ωδείου Μουσική Πράξη βασίζονται στο συνδυασμό εξειδίκευσης (εξατομικευμένης διδασκαλίας) με την δυνατότητα εξάσκησης και σύμπραξης σε μουσικά σχήματα σπουδαστών της σχολής καθώς και τη συμμετοχή σε σεμινάρια και workshops από διακεκριμένους μουσικούς.