Οδηγός Σπουδών

Αρχική 5 Οδηγός Σπουδών

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τους οδηγούς σπουδών και τις πιστοποιήσεις των διαφόρων τμημάτων.

Οδηγός Σπουδών Μοντέρνου Τμήματος

Πιστοποίηση Σπουδών Μοντέρνου Τμήματος

Πιστοποίηση Σπουδών Κλασικού Τμήματος

Το Ωδείο

Το Ωδείο Μουσική Πράξη, έχοντας από το 2000 εμπειρία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, έχει τη ευελιξία να αναπροσαρμόζει τα προγράμματα των σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, βασιζόμενο κυρίως στη συνεργασία με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους και με σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις.