ΚΛΑΣΙΚΟ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : ΥΠ.ΠΟ / 6442/28-2-02
ΦΕΚ: 273/Τβ/7-3-02
ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης έχει αναπροσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, βασιζόμενο κυρίως στη συνεργασία με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους και με σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις.

Στόχος μας είναι , στις όποιες ανάγκες των σπουδαστών να δίνονται οι σωστές κατευθύνσεις, είτε αυτό αφορά την γενικότερη προσέγγιση της μουσικής παιδείας ,είτε την εξειδίκευση για νέους που συνειδητά έχουν επιλέξει τον μουσικό χώρο ως επαγγελματική προοπτική. Η κλασική παιδεία και η σύγχρονή μουσική συνυπάρχουν έτσι ώστε κάθε σπουδαστής να έχει πλουραλιστική επαφή με τα μουσικά πράγματα της εποχής μας. Παράλληλα σε συνεργασία με ευρωπαϊκά μουσικά ιδρύματα και με την πιστοποίηση σπουδαστικών επιπέδων με ειδικές εξετάσεις , δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να συνεχίσουν στο εξωτερικό κατοχυρώνοντας τις σπουδές τους στην Ελλάδα.

Λειτουργούν σχολές : Aνωτέρων Θεωρητικών ( Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση, Διεύθυνση Χορωδίας ), Πιάνου ,Μονωδίας, Κιθάρας, Εγχόρδων, Πνευστών, καθώς και τμήμα προετοιμασίας για Μουσικολογία.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Νίκος Παναγιωτάκης

Τμήματα