Κλασικό

Αρχική 5 Τμήματα 5 Κλασικό

Το Κλασικό Τμήμα του Ωδείου Μουσική Πράξη, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, έχει αναπροσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, βασιζόμενο κυρίως στη συνεργασία με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους και με σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : ΥΠ.ΠΟ / 6442/28-2-02
ΦΕΚ: 273/Τβ/7-3-02

Στόχος μας είναι να δίνονται οι σωστές κατευθύνσεις, στις όποιες ανάγκες των σπουδαστών, είτε αυτό αφορά την γενικότερη προσέγγιση της μουσικής παιδείας, είτε την εξειδίκευση για νέους που συνειδητά έχουν επιλέξει τον μουσικό χώρο ως επαγγελματική προοπτική.

Η κλασική παιδεία και η σύγχρονή μουσική συνυπάρχουν έτσι ώστε κάθε σπουδαστής να έχει πλουραλιστική επαφή με τα μουσικά πράγματα της εποχής μας. Παράλληλα σε συνεργασία με ευρωπαϊκά μουσικά ιδρύματα και με την πιστοποίηση σπουδαστικών επιπέδων με ειδικές εξετάσεις, δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να συνεχίσουν στο εξωτερικό κατοχυρώνοντας τις σπουδές τους στην Ελλάδα.

Λειτουργούν σχολές : Ανωτέρων Θεωρητικών (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση, Διεύθυνση Χορωδίας), Πιάνου, Μονωδίας, Κιθάρας, Εγχόρδων, Πνευστών, καθώς και τμήμα προετοιμασίας για Μουσικολογία.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Νίκος Παναγιωτάκης

Τμήματα Κλασικού

Πιάνο

Κιθάρα

Έγχορδα

Πνευστά

Μονωδία – Μελόδραμα – Φωνητική

Γενικά/Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νέο Τμήμα

Παιδική Χορωδία και Παιδικά Σύνολα Κλασικής Μουσικής

Ανώτερα Θεωρητικά – Σύνθεση – Διεύθυνση Χορωδίας

Ανοιχτό Μάθημα Πιάνου

Σύγχρονο Τμήμα

Παραδοσιακό Τμήμα

Μουσικοκινητικη Αγωγή

Μουσικά Σύνολα

Εργαστήρια

Online Εκπαίδευση