Μουσικοκινητική Αγωγή

Για παιδιά 3-6 ετών

Αρχική 5 Τμήματα 5 Μουσικοκινητική Αγωγή

Εμπνευσμένη από τον Carl Orff, η Μουσικοκινητική Αγωγή βασίζεται στο τρίπτυχο λόγος-μουσική-κίνηση το οποίο λειτουργεί ως ενότητα με ενοποιό στοιχείο τον ρυθμό καθώς και στην αποδεδειγμένη παραδοχή ότι το τραγούδι και η κίνηση, κατά την παιδική ηλικία, κατανοούνται ως μια ενότητα.

Ένας από τους βασικότερους προβληματισμούς στην μουσική εκπαίδευση είναι να μην εστιάζεται η μαθησιακή διδασκαλία μόνο στο μουσικό προϊόν αλλά να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ολιστικοί- ανθρωπιστικοί, θεραπευτικοί, κοινωνικοί και συναισθηματικοί παράγοντες που συνδέονται με την μουσική.

Η προσέγγιση του Carl Orff είναι ολιστική και απευθύνεται σε όλες τις πτυχές του ανθρώπου/παιδιού. Δεν εξελίσσει μόνο την μουσικότητα αλλά προσφέρει εμπειρίες, βιώματα και αλληλεπιδρώμενες διαδικασίες που στοχεύουν στην συνειδητοποίηση της ατομικής και συλλογικής διάθεσης και συμπεριφοράς, στην έκφραση των συγκινήσεων και την καλλιτεχνική έκφραση στη στοιχειακή της μορφή, στην ανταλλαγή και αμοιβαία εμπλοκή, στην αξιολόγηση και εμβάθυνση της εμπειρίας για την ατομική και καλλιτεχνική εξέλιξη.

Η Μουσικοκινητική Αγωγή αξιοποιεί το γεγονός ότι ο λόγος και η κίνηση λειτουργούν και αναπτύσσονται ταυτόχρονα κατά την παιδική ηλικία προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν ταυτόχρονα κινητικές-χορευτικές και μουσικές δεξιότητες.

Βασικός στόχος της Μουσικοκινητικής Αγωγής αποτελεί η ανάπτυξη των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων.Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι το παιχνίδι, το τραγούδι, ο πειραματισμός και ο αυτοσχεδιασμός σε μουσικά όργανα κυρίως της ορχήστρας Orff, σε αυτοσχέδια μουσικά όργανα, σε ηχηρά αντικείμενα, στη φωνή μας και στο ίδιο μας το σώμα!

Διδάσκοντες καθηγητές

Χρυσάνθη Ζερτοπούλη

Μουσικοκινητική Αγωγή, Orff, Προπαιδεία

Σύγχρονο Τμήμα

Κλασικό Τμήμα

Παραδοσιακό Τμήμα

Μουσικά Σύνολα

Εργαστήρια

Online Εκπαίδευση