Πληροφορίες

Αρχική 5 Πληροφορίες

Πληροφορίες και ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις, τις εξετάσεις και άλλα θέματα του Ωδείου μας, το Forum της κοινότητας των σπουδαστών μας, και επικοινωνία με τη γραμματεία μας.

Νέα

Επικοινωνία

Το Ωδείο

Το Ωδείο Μουσική Πράξη, έχοντας από το 2000 εμπειρία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, έχει τη ευελιξία να αναπροσαρμόζει τα προγράμματα των σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, βασιζόμενο κυρίως στη συνεργασία με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους και με σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις.