ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – WORKSHOPS

Τα Εργαστήρια – Workshops αποτελούν κύκλους ομαδικών κατά βάση μαθημάτων πάνω σε ειδικά θέματα – σπουδές. Η μέθοδος και τα μέσα διδασκαλίας ποικίλουν ανάλογα με το αντικείμενο και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις