Εργαστήρια

Αρχική 5 Τμήματα 5 Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια – Workshops αποτελούν κύκλους ομαδικών κατά βάση μαθημάτων πάνω σε ειδικά θέματα – σπουδές.

Η μέθοδος των Εργαστηρίων και τα μέσα διδασκαλίας ποικίλουν ανάλογα με το αντικείμενο και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Τα Εργαστήρια διαρκούν από μερικές εβδομάδες μέχρι όλο το εκπαιδευτικό έτος. Εκτός των μονίμων εργαστηρίων πραγματοποιούνται Masterclasses, τα οποία και ανακοινώνονται στο Blog μας και στα social media.

Εργαστήρια – Workshops

Νέο εργαστήριο

Ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής

Advanced Rhythm Concepts

Μουσική Τεχνολογία

Ανάλυση Μουσικών Ιδιωμάτων

Θεωρία της Ανατολικής Μουσικής

Musical Theater Workshop

Εργαστήρι Μουσικής Στήριξης

Σύγχρονο Τμήμα

Κλασικό Τμήμα

Παραδοσιακό Τμήμα

Μουσικοκινητικη Αγωγή

Μουσικά Σύνολα

Online Εκπαίδευση