Μουσική Δωματίου

Αρχική 5 Τμήματα 5 Κλασικό 5 Μουσική Δωματίου

Νέο Τμήμα

Το μάθημα Μουσικής Δωματίου απευθύνεται σε μαθητές ακουστικών οργάνων κάθε ηλικίας και επιπέδου.

Το μάθημα θα περιλαμβάνει ομαδικές μουσικές ασκήσεις καθώς και εκμάθηση μουσικών έργων. Στόχος του μαθήματος είναι η πραγματοποίηση συναυλίας στο τέλος της χρονιάς όπου θα παρουσιαστούν έργα διαφόρων περιόδων και ειδών.

Η ορχήστρα μουσικής δωματίου θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της αίσθησης της συνεργασίας, του ομαδικού πνεύματος καθώς και στην ανώτερη κατανόηση της μουσικής μιας και το κάθε μέλος της ορχήστρας θα αποτελεί έναν μόνο, αλλά εντελώς απαραίτητο, λίθο του μουσικού κτίσματος.

Διδάσκοντες καθηγητές

Νικήτας Κίσσονας

Κλασική, Ηλεκτρική & Ακουστική Κιθάρα, Μουσική Δωματίου

Κλασικό Τμήμα

Το Κλασικό Τμήμα του Ωδείου Μουσική Πράξη, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, έχει αναπροσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, βασιζόμενο κυρίως στη συνεργασία με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους και με σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις.