Ανώτερα Θεωρητικά – Σύνθεση – Διεύθυνση Χορωδίας

Αρχική 5 Τμήματα 5 Κλασικό 5 Ανώτερα Θεωρητικά – Σύνθεση – Διεύθυνση Χορωδίας

Το Πρόγραμμα Σπουδών στα Ανώτερα Θεωρητικά και τη Σύνθεση εναρμονίζεται πλήρως με το Πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Διδάσκοντες καθηγητές

Γιάννης Βρυζάκης

Διεύθυνση Χορωδίας, Μονωδία, Μελοδραματική

Φανή Κοσώνα

Ανώτερα Θεωρητικά, Σύνθεση

Νίκος Παναγιωτάκης

Ανώτερα Θεωρητικά-Σύνθεση

Κλασικό Τμήμα

Το Κλασικό Τμήμα του Ωδείου Μουσική Πράξη, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, έχει αναπροσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, βασιζόμενο κυρίως στη συνεργασία με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους και με σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις.