Έγχορδα

Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο.

Παίζονται όλα με δοξάρι και συμμετέχουν στη συμφωνική ορχήστρα. Έχουν όλα το ίδιο σχήμα αλλά διαφέρουν σε όγκο, με το βιολί να είναι το μικρότερο και το κοντραμπάσο το μεγαλύτερο. Όλα διαθέτουν τέσσερις χορδές, είναι ξύλινα, έχουν το ίδιο ηχόχρωμα και τα μπράτσα τους είναι χωρίς τάστα.

Για τις ανάγκες των μαθημάτων παιδιών μικρής ηλικίας διατίθενται ειδικά μικρού μεγέθους όργανα, αντίστοιχα με τη σωματική διάπλαση του παιδιού.

Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια μαθημάτων ανά επίπεδο:
• Προκαταρκτική – Κατωτέρα 40 ΄
• Μέση 60΄
• Ανωτέρα 90΄
• Επαγγελματικό τμήμα 100

Διάρκεια σπουδών ανά τάξη
• Προκαταρκτική : Φοίτηση Διετής / Μονοετής (κοντραμπάσο)
• Κατωτέρα: Φοίτηση Διετής (βιόλα – βιολοντσέλο) / Τριετής (βιολί) / Μονοετής (κοντραμπάσο)
• Μέση: Φοίτηση Τριετής / Διετής (κοντραμπάσο)
• Ανωτέρα: Φοίτηση Τριετής ή Τετραετής

Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα 
 

 • Θεωρία (3έτη)
 • Σολφέζ (5έτη)
 • Αρμονία (3 έτη)
 • Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
 • Mορφολογία (2 έτη )
 • Ορχήστρα (3 έτη)
 • Οργανογνωσία (1 έτος)
 • Μουσική Δωματίου (3 έτη)
 • Ιστορία της Τέχνης (1 έτος)
 • Prima Vista
 • Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι τη μέση)
 • Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

• Θεωρία και Σολφέζ πρέπει να αρχίζει από την αρχή της φοίτησης. Το Σολφέζ συνεχίζεται παράλληλα με την Αρμονία.
• Αρμονία και Υποχρεωτικό Πιάνο πρέπει να αρχίζει το νωρίτερο δυνατό.
• Ιστορία, Μορφολογία και Μουσική Δωματίου πρέπει να αρχίζουν το πολύ μέχρι την 1η ανωτέρα, αλλιώς ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι έτοιμος εγκαίρως για Πτυχιακές ή Διπλωματικές Εξετάσεις.
• Για την παρακολούθηση της Μορφολογίας απαιτούνται γνώσεις 2ου έτους Αρμονίας τουλάχιστον.

Διδάσκοντες καθηγητές

Στέλιος Βλασόπουλος

Κλασική Κιθάρα, Ιστορία, Μορφολογία, Οργανογνωσία, Ενορχήστρωση

Παρασκευάς Κίτσος

Ηλεκτρικό Μπάσο, Κλασικό & Jazz Κοντραμπάσο

Σέργιος Χρυσοβιτσάνος

Κλασικό & Τζαζ Βιολί

Κλασικό Τμήμα

Το Κλασικό Τμήμα του Ωδείου Μουσική Πράξη, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, έχει αναπροσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, βασιζόμενο κυρίως στη συνεργασία με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους και με σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις.