Πνευστά

Τρομπέτα, Τρομπόνι, Κλαρινέτο, Φλάουτο.

Εβδομαδιαία χρονική διάρκεια μαθημάτων ανά επίπεδο:
Προκαταρκτική – Κατωτέρα 40 ΄
Μέση 60΄
Ανωτέρα 90΄
Επαγγελματικό τμήμα 100΄

Διάρκεια σπουδών ανά τάξη:
Προκαταρκτική: Φοίτηση ενός έτους
Κατωτέρα: Φοίτηση ενός έτους
Μέση: Φοίτηση διετής
Ανωτέρα: Φοίτηση τριετής

Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα
Θεωρία (3έτη)
Σολφέζ (5έτη)
Αρμονία (3 έτη)
Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
Μορφολογία (2 έτη )
Ορχήστρα (3 έτη)
Οργανογνωσία (1 έτος)
Μουσική Δωματίου (3 έτη)
Prima Vista
Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι τη μέση)
Ιστορία της Τέχνης (1 έτος)
Μεταφορά
Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Θεωρία και Σολφέζ πρέπει να αρχίζει από την αρχή της φοίτησης. Το Σολφέζ συνεχίζεται παράλληλα με την Αρμονία.
  • Αρμονία και Υποχρεωτικό Πιάνο πρέπει να αρχίζει το νωρίτερο δυνατό.
  • Ιστορία, Μορφολογία και Μουσική Δωματίου πρέπει να αρχίζουν το πολύ μέχρι την 1ηανωτέρα, αλλιώς ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι έτοιμος εγκαίρως για Πτυχιακές ή Διπλωματικές  Εξετάσεις.
  • Για την παρακολούθηση της Μορφολογίας απαιτούνται γνώσεις 2ουέτους Αρμονίας τουλάχιστον.

 

Διδάσκοντες καθηγητές

Ρενάτο Κούσης

Τρομπόνι

Αλέξης Στενάκης

Κλαρινέτο

Νίκος Χαλκιάς

Φλάουτο

Γιώργος Λυκούδης

Τρομπέτα

Κλασικό Τμήμα

Το Κλασικό Τμήμα του Ωδείου Μουσική Πράξη, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, έχει αναπροσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, βασιζόμενο κυρίως στη συνεργασία με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους και με σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις.