Σύγχρονα Θεωρητικά – Jazz Αυτοσχεδιασμός

Αρχική 5 Τμήματα 5 Σύγχρονο 5 Σύγχρονα Θεωρητικά – Jazz Αυτοσχεδιασμός

Διδάσκοντες καθηγητές

Γιώργος Αργυρόπουλος

Ηλεκτρική Κιθάρα, Σύγχρονα Θεωρητικά & Αρμονία, Jazz Αυτοσχεδιασμός

Γιάννης Παπαναστασίου

Jazz Σαξόφωνο, Jazz Αυτοσχεδιασμός

Σύγχρονο Τμήμα

Οι σπουδές στο Σύγχρονο Τμήμα του Ωδείου Μουσική Πράξη βασίζονται στο συνδυασμό εξειδίκευσης (εξατομικευμένης διδασκαλίας) με την δυνατότητα εξάσκησης και σύμπραξης σε μουσικά σχήματα σπουδαστών της σχολής καθώς και τη συμμετοχή σε σεμινάρια και workshops από διακεκριμένους μουσικούς.