Θεωρία της Ανατολικής Μουσικής

Το μάθημα «Θεωρία της Ανατολικής Μουσικής» έχει ως στόχο την επαφή των μαθητών της παραδοσιακής μουσικής και όχι μόνο με τα μουσικά συστήματα που αναπτύχθηκαν στην ανατολική Μεσόγειο.

Ως τέτοια μουσικά συστήματα ορίζονται οι τρείς βασικοί άξονες της τροπικότητας στην ανατολική Μεσόγειο: η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, η λόγια οθωμανική μουσική και η λόγια αραβοπερσική μουσική. Με μία σύντομη ιστορική επισκόπηση στην δημιουργία, την εξέλιξη και τα κοινά χαρακτηριστικά των τριών συστημάτων θα επιδιωχθεί μία γενική κατανόηση του αντικειμένου. Εν συνεχεία θα εξεταστούν ειδικά οι οικογένειες των μακάμ και η σύγκρισή –σύνδεσή τους με τα βυζαντινά γένη αλλά και τους λαϊκούς δρόμους.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι ο μαθητής να καταφέρει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να έχει την θεωρητική γνώση αλλά και την πρακτική ικανότητα να αναγνωρίζει ακουστικά τους μουσικούς τρόπους και τα ρυθμικά και μορφολογικά στοιχεία του προς εξέταση μουσικού ρεπερτορίου. Αυτό θα επιτευχθεί με τον συνδυασμό θεωρητικής προσέγγισης και βιωματικής εξάσκησης.

Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα εξετάζονται και θα ερμηνεύονται πλήθος ακουστικών παραδειγμάτων από ηχογραφήσεις δεξιοτεχνών μουσικών της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου τα οποία θα περιλαμβάνουν τις περισσότερες λαϊκές και λόγιες μουσικές παραδόσεις της περιοχής.

Διδάσκοντες καθηγητές

Αχιλλέας Απόστολος Τίγκας

Θεωρία της Ανατολικής Μουσικής, Νέυ, Παραδοσιακή Φλογέρα

Παραδοσιακό Τμήμα

Το Παραδοσιακό Τμήμα του Ωδείου Μουσική Πράξη επικεντρώνεται στο ρεπερτόριο, τις τεχνικές και τα μουσικά συστήματα που απαντώνται στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.