ΠΙΑΝΟ

Το Πρόγραμμα Σπουδών στο κλασικό πιάνο εναρμονίζεται πλήρως με το Πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Διδάσκουν: